Xem xét kỹ hơn các khoản vay cá nhân của PNC

22 Nov    các loại cho vay

Nếu bạn đang xem xét một khoản vay trả góp từ PNC, có một số thông tin chi tiết bạn nên biết.

Không tính phí khởi tạo hoặc trả trước – Ngân hàng không tính phí khởi tạo để thiết lập tài khoản khoản vay của bạn. Bạn cũng sẽ không phải đối mặt với hình phạt trả trước nếu bạn muốn trả khoản vay của mình sớm.

Nhiều kỳ hạn trả nợ – PNC cung cấp các kỳ hạn cho vay cá nhân từ sáu tháng đến 60 tháng, tùy thuộc vào số tiền vay.

Các khoản vay không có thế chấp – Các khoản vay cá nhân không có thế chấp của PNC không yêu cầu tài sản thế chấp, ví dụ như nhà hay xe.

Hạn mức tín dụng – PNC cũng cung cấp hạn mức tín dụng cá nhân từ 1.000 đô la đến 25.000 đô la, có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn cần thanh toán cho các chi phí liên tục.

Bên cạnh đó, những khoản vay cá nhân không có thế chấp của PNC cũng hữu ích cho cá nhân có điểm yếu về tín dụng. Nếu bạn có tín dụng tốt và muốn vay ít nhất 15.000 đô la nhưng dưới 35.000 đô la, bạn có thể đủ điều kiện để được hưởng lãi suất ở mức thấp nhất mà ngân hàng PNC cung cấp.

Bạn cũng sẽ cần phải sống trong một khu vực mà PNC cung cấp các khoản vay, tập trung ở nửa phía đông của Hoa Kỳ.

Nếu bạn chỉ cần một khoản vay nhỏ, PNC cũng có thể đáng để xem xét, vì các khoản vay cá nhân của họ bắt đầu chỉ từ 1.000 đô la. Ngoài ra, bạn có thể thêm một người đồng đăng ký nếu bạn nghĩ rằng điều đó sẽ giúp bạn đủ điều kiện nhận các mức giá hoặc điều khoản tốt hơn.

Tin tức cho vay