Tìm hiểu về khoản vay cá nhân

11 Dec    Cho vay cá nhân

Khi nào bạn nên vay tiền cá nhân?

Vay cá nhân có ý nghĩa khi đây là hình thức tín dụng ít tốn kém nhất. Khi bạn sử dụng nó cho mục đích thì nó đều có khả năng tăng tình trạng tài chính của bạn, như hợp nhất nợ hoặc cải thiện nhà cửa và khi bạn có thể quản lý các khoản thanh toán hàng tháng mà không phải căng thẳng ngân sách của mình.

Mặt khác, một khoản vay cá nhân được sử dụng cho các chi phí tùy ý, như đi nghỉ, có thể tốn kém thì chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các khoản tiết kiệm không cần thiết, để tránh các khoản phí tài chính.

Nếu bạn đang vay cho các chi phí khẩn cấp hoặc y tế, trước tiên hãy xem xét các lựa chọn thay thế ít tốn kém hơn, chẳng hạn như hỗ trợ cộng đồng hoặc kế hoạch thanh toán.

Tìm hiểu về khoản vay cá nhân

Lãi suất cho vay và phí

Lãi suất cho vay cá nhân khác nhau tùy theo người cho vay, và tỷ lệ bạn nhận được sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như điểm tín dụng, thu nhập và tỷ lệ nợ trên thu nhập của bạn.

Những người vay có điểm tín dụng cao thường nhận được lãi suất thấp hơn. Theo những khảo sát APR ước tính đối với người vay có tín dụng tốt là 13,9%, tín dụng tốt là 18%, tín dụng hợp lý là 21,8% và tín dụng xấu là 27,2%.

So sánh với thẻ tín dụng

Lãi suất trung bình cho các khoản vay cá nhân có thể thấp hơn đối với những người vay tín dụng tốt so với lãi suất trung bình trên thẻ tín dụng. Trong một số tình huống, lãi suất cố định và các khoản thanh toán hàng tháng liên quan đến các khoản vay cá nhân, là khoản vay trả góp, có thể được ưu tiên hơn so với tín dụng quay vòng mà thẻ tín dụng có.

Nói chung, các khoản vay cá nhân hoạt động tốt hơn đối với các khoản chi lớn mà bạn có thể trả trong nhiều năm, trong khi thẻ tín dụng tốt nhất cho các khoản chi tiêu nhỏ hơn mà bạn có thể trả hàng tháng.