Tìm hiểu về các khoản cho vay cá nhân tại các ngân hàng

28 May    Cho vay cá nhân

Hầu hết các ngân hàng đều cung cấp các khoản vay cá nhân. Sau đây là một số thông tin bạn cần biết về dịch vụ này tại các ngân hàng.

Số tiền mà khách hàng nhận được từ cho vay cá nhân có thể sử dụng cho hầu hết mọi thứ, từ mua TV thông minh, mua điện thoại đến thanh toán hóa đơn.

Đây là một cách tốn kém để các ngân hàng có thể kiếm lời, vì khoản vay này không được đảm bảo. Điều đó có nghĩa là người vay không đưa tài sản thế chấp có thể bị tịch thu trong trường hợp vỡ nợ, như với khoản vay mua ô tô hoặc thế chấp nhà. Thông thường, một khoản vay cá nhân có thể thu được từ vài trăm đến vài nghìn đô la, với thời gian trả nợ từ hai đến năm năm.

Người vay cần một số hình thức xác minh thu nhập và bằng chứng về tài sản có giá trị ít nhất bằng số tiền được vay. Các thỏa thuận thường chỉ dài một hoặc hai trang và việc phê duyệt hoặc từ chối thường được ban hành trong vòng một vài ngày.

Một khoản vay ngân hàng không giống như một bảo lãnh ngân hàng. Một ngân hàng có thể phát hành một bảo lãnh là chắc chắn cho một bên thứ ba thay mặt cho một trong các khách hàng của mình. Nếu khách hàng không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng có liên quan với bên thứ ba, bên đó có thể yêu cầu thanh toán từ ngân hàng.

Tìm hiểu về cho vay cá nhân

Bảo lãnh thường là một sự sắp xếp cho một khách hàng doanh nghiệp nhỏ của ngân hàng. Ví dụ, một công ty có thể chấp nhận giá thầu của nhà thầu, với điều kiện ngân hàng của nhà thầu sẽ phát hành bảo lãnh thanh toán trong trường hợp nhà thầu mặc định hợp đồng.

Một khoản vay cá nhân có thể là tốt nhất cho những người cần vay một số tiền tương đối nhỏ và chắc chắn về khả năng trả nợ trong vòng một vài năm.