Tìm hiểu các loại khoản vay khác nhau

26 Nov    các loại cho vay

Các khoản cho vay cá nhân

Hầu hết các ngân hang, tổ chức cho vay đều cung cấp các khoản vay cá nhân và số tiền thu được có thể được sử dụng cho hầu hết mọi thứ, từ mua TV thông minh 4K 3D mới đến thanh toán hóa đơn. Đây là một cách đắt tiền để lấy tiền, vì khoản vay không có thế chấp , có nghĩa là người đi vay không có tài sản thế chấp có thể bị tịch thu trong trường hợp vỡ nợ, như đối với khoản vay mua ô tô hoặc thế chấp nhà. Thông thường, một khoản vay cá nhân có thể nhận được từ vài trăm đến vài nghìn đô la, với thời hạn trả nợ từ hai đến năm năm.

Người vay cần một số hình thức xác minh thu nhập và chứng minh tài sản có giá trị ít nhất bằng số tiền đang vay. Đơn đăng ký thường chỉ dài một hoặc hai trang và việc chấp thuận hoặc từ chối thường được đưa ra trong vòng vài ngày.

Tìm hiểu các loại khoản vay khác nhau

Khoản vay ngân hàng so với bảo lãnh ngân hàng

Khoản vay ngân hàng không giống như một khoản bảo lãnh ngân hàng. Ngân hàng có thể thay mặt cho một trong các khách hàng của mình phát hành một bảo lãnh như một sự bảo đảm cho bên thứ ba. Nếu khách hàng không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng liên quan với bên thứ ba, bên đó có thể yêu cầu ngân hàng thanh toán.

Bảo lãnh thường là một thỏa thuận cho các khách hàng doanh nghiệp nhỏ của ngân hàng. Ví dụ, một công ty có thể chấp nhận hồ sơ dự thầu của nhà thầu với điều kiện ngân hàng của nhà thầu phát hành bảo lãnh thanh toán trong trường hợp nhà thầu không có hợp đồng.

Các khoản cho vay sở hữu nhà

Những người sở hữu nhà riêng của họ có thể vay dựa trên vốn chủ sở hữu mà họ đã tích lũy trong đó. Tức là họ có thể vay đến số tiền mà họ thực sự sở hữu. Nếu trả hết một nửa số tiền thế chấp, họ có thể vay một nửa giá trị căn nhà, hoặc nếu căn nhà đã tăng giá trị lên 50%, họ có thể vay số tiền đó. Nói tóm lại, chênh lệch giữa giá trị thị trường hợp lý hiện tại của căn nhà và số tiền còn nợ khi thế chấp là số tiền có thể vay được.