Tất cả các loại cho vay

Có nhiều loại cho vay khác nhau. Tùy thuộc vào những gì bạn cần, số tiền, điểm tín dụng…, mà bạn có thể chọn các loại cho vay khác nhau. Mỗi khoản vay cụ thể sẽ có chi phí và yêu cầu khác nhau. Dưới đây là một số loai cho vay để bạn có thể tìm được khoản vay phù hợp với mình.

Cho vay cá nhân

Những khoản vay này được cung cấp bởi hầu hết các tổ chức cho vay và có thể được sử dụng cho hầu hết mọi mục đích. Bạn có thể nộp đơn với ngân hàng hoặc các tổ chức cho vay và thường bạn cần phải cần phải chứng minh thu nhập của mình.

Thẻ tín dụng

Bạn có thể không nhận ra điều đó, nhưng khi bạn sử dụng thẻ tín dụng có nghĩa là bạn đang vay tiền. Bạn có thể hoàn thành đơn đăng ký thẻ tín dụng trực tuyến và sẽ được chấp thuận hoặc từ chối trong vòng vài phút. Số tiền tín dụng được gia hạn cho bạn tùy thuộc vào uy tín tín dụng của bạn, được xác định chủ yếu bởi điểm tín dụng của bạn. Một dòng tín dụng có thể dao động từ $ 300 đến $ 10.000.

Tất cả các loại cho vay

Cho vay mua nhà

Nếu bạn sở hữu một ngôi nhà, một khoản vay vốn chủ sở hữu nhà cho phép bạn vay so với vốn chủ sở hữu bạn có trong nhà của bạn. Khoản vay có thể được sử dụng vì nhiều lý do khác nhau, nhưng thông thường khoản vay này được sử dụng để cải thiện nhà.

Cho vay Payday

Khoản vay Payday là hình thức vay tiền mặt ngắn hạn dựa trên séc cá nhân của bạn. Bạn viết séc cá nhân cho số tiền đã vay, cộng với các khoản phí tài chính và ngay lập tức nhận được tiền mặt. Người cho vay giữ séc trong khoảng thời gian mà bạn thỏa thuận, và sau đó bạn phải thanh toán các khoản vay và chi phí tài chính trong một lần.