Tag: cho vay

Jul 24

Cho vay doanh nghiệp nhỏ

Các doanh nghiệp sử dụng các khoản vay vì nhiều lý do giống như người tiêu dùng, để bù đắp những lỗ hổng trong tài chính ngắn hạn, để trả chi phí hàng ngày và mua tài sản. Hầu hết các khoản vay doanh nghiệp nhỏ có thể được sử dụng cho chi phí kinh […]