Tag: cho vay

Dec 11

Tìm hiểu về khoản vay cá nhân

Khi nào bạn nên vay tiền cá nhân? Vay cá nhân có ý nghĩa khi đây là hình thức tín dụng ít tốn kém nhất. Khi bạn sử dụng nó cho mục đích thì nó đều có khả năng tăng tình trạng tài chính của bạn, như hợp nhất nợ hoặc cải thiện nhà cửa […]
Jul 24

Cho vay doanh nghiệp nhỏ

Các doanh nghiệp sử dụng các khoản vay vì nhiều lý do giống như người tiêu dùng, để bù đắp những lỗ hổng trong tài chính ngắn hạn, để trả chi phí hàng ngày và mua tài sản. Hầu hết các khoản vay doanh nghiệp nhỏ có thể được sử dụng cho chi phí kinh […]