Khoản vay cá nhân không thế chấp và những ưu, nhược điểm

13 Aug    Cho vay cá nhân

Các khoản vay cá nhân được sử dụng cho nhiều lý do, từ trả chi phí đám cưới cho đến hợp nhất nợ. Các khoản cho vay cá nhân có thể là các khoản vay không có thế chấp, có nghĩa là bạn sẽ không đặt tài sản thế chấp như nhà hoặc ô tô trong trường hợp bạn vỡ nợ.

Khoản vay cá nhân là một trong những khoản vay tốt nhất để hợp nhất nợ và mua hàng lớn.

Nếu bạn mắc nợ thẻ tín dụng lãi suất cao, một khoản vay cá nhân có thể giúp bạn trả khoản nợ đó sớm hơn. Để hợp nhất khoản nợ của bạn với một khoản vay cá nhân, bạn phải đăng ký một khoản vay với số tiền bạn nợ trên thẻ tín dụng của mình. Sau đó, nếu bạn được chấp thuận cho toàn bộ số tiền, bạn sẽ sử dụng các khoản vay để thanh toán thẻ tín dụng của mình, thay vào đó thanh toán hàng tháng cho khoản vay cá nhân của bạn.

Tùy thuộc vào tín dụng của bạn, một khoản vay cá nhân có thể cung cấp lãi suất thấp hơn thẻ tín dụng của bạn – và lãi suất thấp hơn có thể có nghĩa là tiết kiệm lớn.

Một khoản vay cá nhân cũng có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn tìm nguồn tiền cho một khoản mua sắm lớn, chẳng hạn như một dự án sửa chữa nhà hoặc bạn có các chi phí lớn khác như hóa đơn y tế hoặc chi phí di chuyển.

Vì các khoản vay cá nhân không có bảo đảm không yêu cầu tài sản thế chấp, người cho vay thường xem xét các báo cáo tín dụng và điểm tín dụng của bạn để giúp xác định xem bạn có phải là ứng viên tốt cho khoản vay hay không. Nói chung, những người có điểm tín dụng cao hơn sẽ có đủ điều kiện cho các điều khoản vay tốt hơn.

Bạn có thể đủ điều kiện cho một khoản vay cá nhân không có thế chấp ngay cả khi bạn có tín dụng công bằng hoặc xấu. Nhưng bạn có thể tham khảo các loại cho vay khác để đảm bảo lãi suất và khoản thanh toán hàng tháng phù hợp với túi tiền của bạn.

Khoản vay cá nhân và những điều có thể bạn chưa biết