Hiểu về các khoản cho vay

Khoản vay cá nhân

Hầu hết các ngân hàng cung cấp một khoản vay cá nhân, có thể được sử dụng cho hầu hết mọi thứ. Lãi suất và số tiền trả nợ có thể cố định hoặc khác nhau, và mặc dù hầu hết các ngân hàng đều quảng cáo tỷ lệ phần trăm hàng năm đại diện (APR), nhưng tỷ lệ này chỉ được áp dụng cho 51% khách hàng.

Các khoản cho vay cá nhân thường có lãi suất cao hơn các khoản vay khác, đặc biệt là với số tiền nhỏ hơn, và xếp hạng tín dụng kém có thể làm tăng lãi suất hơn nữa. Các giao dịch dài hơn thường có lãi suất thấp hơn, nhưng sẽ tốn thêm chi phí để trả khoản vay nhanh hơn.

Thế chấp

Thế chấp là một khoản vay thường được thực hiện khi bạn mua một ngôi nhà. Nó có thể đến từ một ngân hàng hoặc tổ chức xây dựng, hoặc một nhà môi giới thế chấp khác, người tìm ra thỏa thuận tốt nhất cho bạn.

Hiểu về các loại cho vay

Khi bạn đăng ký thế chấp, người cho vay sẽ tính đến điểm tín dụng, thu nhập và chi tiêu của bạn, cũng như khoản tiền gửi của bạn và giá trị của tài sản. Sau đó, họ có thể quyết định các điều khoản của khoản vay – lãi suất mà bạn thực hiện trả nợ và khoảng thời gian bạn phải trả nợ thế chấp.

Khoản vay ngắn hạn

Khoản vay ngắn hạn là một khoản vay ngắn hạn, thường có lãi suất rất cao, nhằm mục đích giúp bạn vượt qua ngày lĩnh lương. Quan trọng nhất là bạn phải nhớ những điểm sau đây.

  • Toàn bộ số tiền còn nợ được lấy từ tài khoản ngân hàng của người đi vay vào ngày trả nợ, điều này có thể gây nguy hiểm nếu bạn cần tiền cho những việc khác.
  • Do lãi suất cao, các khoản vay ngắn hạn có thể dẫn đến nợ nhiều hơn nếu số dư không được thanh toán, điều này có thể ảnh hưởng nặng nề đến xếp hạng tín dụng của bạn.