Cho vay doanh nghiệp nhỏ

Các doanh nghiệp sử dụng các khoản vay vì nhiều lý do giống như người tiêu dùng, để bù đắp những lỗ hổng trong tài chính ngắn hạn, để trả chi phí hàng ngày và mua tài sản. Hầu hết các khoản vay doanh nghiệp nhỏ có thể được sử dụng cho chi phí kinh doanh chung, nhưng cũng có những sản phẩm nợ kinh doanh cụ thể như khoản vay bất động sản thương mại, tương tự như thế chấp của người tiêu dùng và tín dụng kinh doanh, giống như thẻ tín dụng. Có nhiều sản phẩm tài chính phức tạp hơn như bao thanh toán hóa đơn và tiền ứng trước cho thương nhân cho các doanh nghiệp có nhu cầu cụ thể.

Các khoản vay doanh nghiệp nhỏ có thể là một công cụ hữu ích cho các chủ sở hữu muốn mở rộng hàng tồn kho, mua văn phòng mới hoặc quy mô hoặc tài trợ cho hoạt động kinh doanh của họ. Số tiền cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ có thể dao động từ vài nghìn đến hơn một triệu đô la. Nếu bạn đang xem xét một khoản vay để cho doanh nghiệp của mình, bạn nên so sánh các tổ chức cho vay và loại cho vay để xem chương trình cho vay nào phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của bạn.

Hầu hết những tổ chức cho vay trực tuyến yêu cầu chủ doanh nghiệp có điểm tín dụng tối thiểu khoảng 500 đến 600 và đã kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một hoặc hai năm. Điều kiện để được vay tại các ngân hàng truyền thống đó là người vay có điểm tín dụng tối thiểu từ 680 trở lên. Các tiêu chuẩn để được coi là một doanh nghiệp nhỏ thay đổi theo ngành, mặc dù các doanh nghiệp có ít hơn 500 nhân viên thường rơi vào loại doanh nghiệp nhỏ.

Cho vay doanh nghiệp nhỏ