Các lựa chọn có thể xem xét để thay thế cho vay ngắn hạn

17 Oct    My Blog

Bạn có thể không vay được khoản vay ngân hàng truyền thống để đáp ứng nhu cầu tiền mặt nhanh chóng của mình. Nhưng có một số phương pháp này để kéo dài tài chính của bạn sang ngày lĩnh lương tiếp theo có thể hiệu quả hơn khoản vay ngắn hạn.

1. Sử dụng thẻ tín dụng

Nếu bạn có thẻ tín dụng chưa được sử dụng tối đa, bạn có thể sử dụng thẻ đó để tính các chi phí của mình. Không chỉ lãi suất của bạn có thể sẽ thấp hơn so với khoản vay ngắn hạn, mà bạn sẽ có 30 ngày để trả lại số dư thẻ tín dụng trước khi phát sinh lãi suất. Nếu bạn có thể trả lại tiền trước ngày lĩnh lương tiếp theo, thẻ tín dụng có thể là một lựa chọn rẻ hơn.

2. Được vay trả góp

Khoản vay trả góp cho phép bạn vay một số tiền cố định trong một khoảng thời gian cố định. Một số ví dụ phổ biến của các khoản vay trả góp bao gồm các khoản vay mua ô tô, thế chấp và cho vay sinh viên. Bạn hoàn trả khoản vay trong một số lần thanh toán nhất định, được gọi là trả góp. Hầu hết các khoản vay trả góp sẽ có một số tiền cố định hàng tháng mà bạn phải trả và số tiền này sẽ không thay đổi trong suốt thời gian trả nợ của bạn.

Các lựa chọn có thể xem xét để thay thế cho vay ngắn hạn

Các khoản vay trả góp có lợi vì chúng đi kèm với khoản thanh toán hàng tháng có thể đoán trước được. Biết số tiền bạn cần phải trả mỗi tháng có thể giúp bạn lập ngân sách cho các khoản trả góp hàng tháng của mình và tránh bị lỡ thanh toán vì các khoản phí bất ngờ.

Hãy nhớ rằng các khoản vay trả góp không cho phép bạn tăng số tiền bạn cần vay. Nếu bạn cần thêm tiền đột xuất, bạn sẽ phải vay một khoản mới.

3. Đăng ký khoản vay cá nhân trực tuyến

Có thể bạn sẽ nhận được một khoản vay cá nhân với tín dụng xấu. Một số công ty cho vay trực tuyến, chẳng hạn như LendingClub và Earnest, có các khoản cho vay thấp từ 1.000 đô la đến 2.000 đô la. Avant yêu cầu điểm tín dụng tối thiểu là 600 với APR ước tính nằm trong khoảng từ 9,95% đến 35,99% – thấp hơn đáng kể so với mức 400% ước tính mà bạn đang phải đối mặt khi vay ngắn hạn.

Bạn có thể kiểm tra mức cho vay cá nhân tốt nhất của mình trực tuyến và nó sẽ không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Sau khi bạn được chấp thuận, tiền sẽ được gửi cho bạn trong vòng một ngày làm việc.