9 Các lựa chọn tiềm năng cho các khoản vay ngắn hạn

23 Oct    các loại cho vay

1. Tín dụng Thương mại

Đây có lẽ là một trong những nơi rẻ nhất để nhận tiền không lãi suất. Điều này là do khi bạn mua một sản phẩm hoặc dịch vụ từ một công ty khác, họ sẽ cho bạn thời gian để thanh toán mà không mất thêm phí.

Thời gian mà nhà cung cấp cho công ty của bạn càng lâu để thanh toán hóa đơn của họ, thì càng có nhiều tiền mặt có thể được giữ lại trong công ty để tài trợ cho các sáng kiến ​​khác. Thời hạn phổ biến là 30 ngày nhưng hãy cân nhắc yêu cầu thời hạn càng lâu càng tốt (ban đầu là 45 ngày).

Nếu bạn cần thêm thời gian để thanh toán hóa đơn, hãy cân nhắc yêu cầu thanh toán trước ngày đến hạn. Điều này có thể cho bạn cơ hội được gia hạn trong khi vẫn giữ được sự tin tưởng của nhà cung cấp.

9 Các lựa chọn tiềm năng cho các khoản vay ngắn hạn

2. Gia đình và Bạn bè

Mặc dù điều này có thể có những hạn chế cá nhân, nhưng việc vay vốn ngắn hạn từ nguồn này có thể không tốn kém và không chính thức. Họ thường có lãi suất từ ​​3 phần trăm trở xuống và gia đình và bạn bè của bạn có thể linh hoạt hơn về thời hạn trả nợ.

3. Bao thanh toán các khoản phải thu

Bao thanh toán các khoản phải thu biến các hóa đơn của khách hàng đến hạn thanh toán thành tiền mặt. Công ty của bạn được công ty bao thanh toán các khoản phải thu thanh toán thường là khoảng 85 phần trăm đến 90 phần trăm số hóa đơn chưa thanh toán và sau đó khách hàng thanh toán cho công ty đó. (Các khoản phí bổ sung khác nhau tùy thuộc vào thời điểm khách hàng thực sự thanh toán.)

Tôi khuyên bạn nên vay ngắn hạn theo cách này nếu các khoản phải thu của công ty bạn đang tăng nhanh và cần phải có tiền mặt có thể cung cấp tăng trưởng tài chính đáng kể. Các công ty như BlueVine và Fundbox chỉ là một vài trong số rất nhiều nguồn có sẵn cho các loại cho vay này.