9 Các lựa chọn tiềm năng cho các khoản vay ngắn hạn (phần 3)

7 Nov    các loại cho vay

7. Phí và Thẻ tín dụng

Nhiều chủ doanh nghiệp tận dụng thẻ tính phí của họ để đáp ứng một giao dịch và sau đó thanh toán số dư trước hạn mà không có lãi suất. Điều này thực sự mang lại cho họ một khoản vay ngắn hạn dưới 30 ngày.

Các chủ sở hữu khác sử dụng thẻ tín dụng để tài trợ cho việc kinh doanh của họ vì tiền có thể dễ dàng tiếp cận. Nhưng nó có thể đắt với những tỷ lệ này lên đến 27 phần trăm APR (tỷ lệ phần trăm hàng năm). Tuy nhiên, nhiều tổ chức tài chính cung cấp tỷ giá giới thiệu hoặc chuyển khoản cân bằng, có thể có lãi suất thấp hơn trong sáu tháng đến một năm. Đây có thể là một nguồn hiệu quả cho các khoản vay ngắn hạn.

Các lựa chọn tiềm năng cho các khoản vay ngắn hạn

8. Công ty môi giới khoản vay trực tuyến

Có khá nhiều công ty trực tuyến cung cấp các khoản vay ngắn hạn cho các chủ doanh nghiệp nhỏ bằng cách kết nối với người cho vay hoặc tự cung cấp tài chính. Những thứ này cần được nộp đơn giống như một khoản vay ngân hàng vì họ yêu cầu điểm tín dụng, doanh số bán hàng và lợi nhuận của công ty. Tỷ lệ có thể là 10 đến 24 phần trăm APR. 

9. Nguồn lực cộng đồng

Có những nền tảng cho phép bạn đăng các yêu cầu về khoản vay ngắn hạn của mình để các nhà đầu tư đặt giá thầu ở một tỷ lệ cụ thể để mang lại tiền mặt cho doanh nghiệp của bạn. Tỷ lệ có thể thấp tới 7% APR. Các công ty như Prosper và Lending Tree là hai nguồn cung cấp dịch vụ này.

Cho dù bạn có ý định lựa chọn khoản vay ngắn hạn nào thì bạn nên hiểu rõ nó và lựa chọn một cách khôn ngoan.