8 loại cho vay khác nhau và lợi ích của từng loại (phần 3)

5. Cho vay cửa hàng cầm đồ

Khoản vay tại cửa hàng cầm đồ là một hình thức vay tiền mặt nhanh khác. Bạn sẽ mang một món đồ có giá trị, chẳng hạn như một món đồ trang sức hoặc đồ điện tử, vào một cửa hàng cầm đồ và vay tiền dựa trên giá trị của món đồ đó.

Thời hạn cho vay khác nhau tùy theo tiệm cầm đồ, và lãi suất có thể cao. Thêm vào đó, bạn thường sẽ không lấy lại được món đồ đã cầm đồ của mình cho đến khi bạn hoàn trả đầy đủ khoản vay, mặc dù khoảng thời gian bạn phải trả khoản vay khác nhau.

Vay tại cửa hàng cầm đồ là cách tốt nhất cho các khoản vay nhỏ mà không cần kiểm tra tín dụng.

Nếu bạn cho rằng mình không đủ điều kiện cho một khoản vay cá nhân truyền thống, bạn có thể muốn xem xét khoản vay ở tiệm cầm đồ. Bạn sẽ không cần séc tín dụng để mua và chúng có thể ít rủi ro hơn so với khoản vay ngắn hạn hoặc khoản vay tiêu dùng.

Nếu bạn không trả nợ đúng hạn, cửa hàng cầm đồ có thể bán đồ của bạn.

6. Các khoản vay thay thế trong ngày lĩnh lương

Khoản vay thay thế chờ ngày lĩnh lương là một khoản vay ngắn hạn do một số công đoàn tín dụng liên bang cung cấp. PAL được thiết kế để có giá hợp lý hơn khoản vay ngắn hạn. Các khoản cho vay thay thế trong ngày lĩnh lương dao động từ 200 đô la đến 1.000 đô la và chúng có thời hạn trả nợ dài hơn các khoản vay ngắn hạn. Thời hạn thường là từ một đến sáu tháng thay vì vài tuần với khoản vay ngắn hạn.

Đây là lựa chọn tốt nhất để có lãi suất thấp hơn.

Nếu bạn đang xem xét một khoản vay ngắn hạn, trước tiên hãy xem liệu bạn có đủ điều kiện cho một khoản vay thay thế chờ ngày lĩnh lương hay không – bạn có thể sẽ tiết kiệm được tiền lãi. Liên minh tín dụng liên bang không được tính phí đăng ký cao hơn chi phí xử lý đơn xin vay của bạn, với mức tối đa là $ 20. Các khoản vay ngắn hạn thường tính phí $ 15 cho mỗi $ 100 được vay, có thể tương đương với APR trong ba chữ số.