8 loại cho vay khác nhau và lợi ích của từng loại (phần 2)

25 Sep    các loại cho vay

3. Các khoản vay ngắn hạn

Các khoản vay ngắn hạn là các khoản vay trong thời gian ngắn, chi phí cao và thường đến hạn vào ngày lãnh lương tiếp theo của bạn. Có các quy định khác nhau về người cho vay ngắn hạn, có nghĩa là số tiền cho vay hiện có của bạn, phí vay và thời gian trả không giống nhau. Và một số nơi thậm chí cấm hoàn toàn cho vay ngắn hạn.

Để hoàn trả khoản vay, thông thường bạn sẽ cần phải viết séc sau ngày hoặc ủy quyền cho người cho vay tự động rút số tiền bạn đã vay cùng với phí hoặc lãi từ tài khoản ngân hàng.

Khoản vay ngắn hạn là lựa chọn tốt nhất cho tiền mặt khẩn cấp khi bạn không có các lựa chọn khác.

Các khoản vay ngắn hạn thường là $ 500 hoặc ít hơn. Vay khoản vay ngắn hạn có thể hữu ích nếu bạn đang gặp khó khăn và không có tiền tiết kiệm hoặc tiếp cận với các hình thức tín dụng rẻ hơn.

Các khoản cho vay ngắn hạn có mức phí cao có thể tương đương với tỷ lệ phần trăm hàng năm, hoặc APR, khoảng 400% – cao hơn nhiều so với APR cho vay cá nhân, trung bình khoảng 10% đến 11% cho kỳ hạn 24 tháng.

8 loại cho vay khác nhau

4. Cho vay chủ sở hữu

Nếu bạn sở hữu xe hơi, bạn có thể vay một khoản tiền. Thông thường, bạn có thể vay từ 25% đến 50% giá trị chiếc xe của mình. Theo Ủy ban Thương mại Liên bang, số tiền cho vay quyền sở hữu thường dao động từ 100 đô la đến 5.500 đô la, và bạn thường sẽ phải hoàn trả khoản vay chủ quyền của mình trong vòng 15 đến 30 ngày. Nếu không, xe của bạn có thể bị thu hồi.

Các khoản vay chủ quyền thường có APR cao ở ba chữ số. Nếu được chấp thuận, bạn sẽ phải giao lại quyền sở hữu ô tô của mình cho đến khi trả lại toàn bộ số tiền đã vay, bao gồm cả phí.

Đây là lựa chọn tốt nhất để kiếm tiền nhanh khi bạn không có các lựa chọn khác.

Nếu bạn sở hữu hoàn toàn chiếc ô tô của mình và thực sự không có cách nào khác để vay tiền, khoản vay bằng giấy chủ quyền có thể cung cấp cho bạn tiền mặt mà bạn có thể không có được trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu bạn không thể trả lại khoản vay của mình theo các điều khoản trong thỏa thuận, bạn có thể tiếp tục tính phí trong khi người cho vay tiếp tục giữ quyền sở hữu ô tô của bạn. Cuối cùng, người cho vay có thể có được chiếc xe của bạn.