8 loại cho vay khác nhau bạn nên biết (phần 1)

13 Jun    Cho vay cá nhân

Nếu bạn muốn vay tiền, có một số khoản vay khác nhau để xem xét. Đầu tiên, hãy nghĩ về lý do bạn cần tiền. Sau đó so sánh lãi suất, số tiền cho vay và các điều khoản trước khi quyết định loại khoản vay nào là tốt nhất.

1. Cho vay cá nhân không có bảo đảm

Các khoản vay cá nhân được sử dụng vì nhiều lý do, từ thanh toán chi phí đám cưới đến hợp nhất nợ. Các khoản vay cá nhân có thể là các khoản vay không có bảo đảm, có nghĩa là bạn không đặt tài sản thế chấp như nhà hoặc xe hơi trong trường hợp bạn mặc định khoản vay của mình.

Tốt nhất cho hợp nhất nợ và mua hàng lớn

Nếu bạn có nợ thẻ tín dụng lãi suất cao, khoản vay cá nhân có thể giúp bạn trả hết khoản nợ đó sớm hơn. Để hợp nhất khoản nợ của bạn với khoản vay cá nhân, bạn sẽ đăng ký khoản vay với số tiền bạn nợ trên thẻ tín dụng của mình. Sau đó, nếu bạn được chấp thuận cho toàn bộ số tiền, bạn sẽ sử dụng tiền vay để thanh toán thẻ tín dụng, thay vào đó thanh toán hàng tháng cho khoản vay cá nhân của bạn.

Tùy thuộc vào tín dụng của bạn, khoản vay cá nhân có thể đưa ra mức lãi suất thấp hơn thẻ tín dụng của bạn – và lãi suất thấp hơn có thể có nghĩa là tiết kiệm lớn.

Một khoản vay cá nhân cũng có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn tài trợ cho một giao dịch mua lớn, như dự án cải tạo nhà, hoặc bạn có các chi phí lớn khác như hóa đơn y tế hoặc chi phí di chuyển.

Coi chừng yêu cầu tín dụng và lãi suất

Vì các khoản vay cá nhân không có bảo đảm không yêu cầu tài sản thế chấp, người cho vay thường chuyển sang báo cáo tín dụng và điểm tín dụng của bạn để giúp xác định xem bạn có phải là ứng cử viên tốt cho khoản vay hay không. Nói chung, những người có điểm tín dụng cao hơn sẽ đủ điều kiện cho các điều khoản cho vay tốt hơn.

Nếu bạn có nợ thẻ tín dụng lãi suất cao, khoản vay cá nhân có thể giúp bạn trả hết khoản nợ đó sớm hơn
Nếu bạn có nợ thẻ tín dụng lãi suất cao, khoản vay cá nhân có thể giúp bạn trả hết khoản nợ đó sớm hơn

2. Cho vay cá nhân có bảo đảm

Để có được một khoản vay cá nhân được bảo đảm, bạn sẽ phải cung cấp một số loại tài sản thế chấp, như xe hơi hoặc chứng chỉ tiền gửi, để đảm bảo an toàn cho khoản vay.

Tốt nhất cho lãi suất thấp hơn

Các khoản vay cá nhân có bảo đảm thường đi kèm với lãi suất thấp hơn các khoản vay cá nhân không có bảo đảm. Đó là bởi vì người cho vay có thể coi khoản vay có bảo đảm sẽ ít rủi ro hơn – có một tài sản sao lưu khoản vay. Nếu bạn không ngại cầm cố tài sản thế chấp và bạn tự tin rằng bạn có thể trả khoản vay của mình, khoản vay có bảo đảm có thể giúp bạn tiết kiệm tiền lãi.

Coi chừng khả năng mất tài sản

Khi bạn sử dụng tài sản thế chấp của mình để vay tiền, bạn có nguy cơ mất tài sản mà bạn cung cấp làm tài sản thế chấp. Ví dụ: nếu bạn mặc định thanh toán khoản vay cá nhân, người cho vay của bạn có thể thu giữ xe hoặc tiền tiết kiệm.