3 loại khoản vay bạn có thể chọn trong thời gian khó khăn

Trong bối cảnh kinh tế không chắc chắn gây ra lo ngại về mất việc và thu nhập, người cho vay có thể sẽ thận trọng trong khi phát hành các khoản vay mới trong vài tháng tới. Điều đó có nghĩa là chỉ một phân khúc khách hàng hạn chế sẽ được các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác ưa thích. Tuy nhiên, nếu một người đang cần tiền gấp, đây là một vài lựa chọn bạn nên cân nhắc trước.

Cho vay mua nhà kỹ thuật số

Những người có khoản vay mua nhà hiện tại có thể lựa chọn cho vay mua nhà kỹ thuật số. Những khoản vay này cũng không đi kèm với bất kỳ hạn chế sử dụng cuối cùng của tiền cho vay. Lãi suất thường thấp hơn so với các khoản vay thay thế khác dành cho người vay hiện tại. Các khoản cho vay mua nhà cũng cung cấp thời hạn dài hơn tùy thuộc vào thời hạn cho vay còn lại của người vay hiện tại.

3 loại khoản vay bạn có thể chọn trong thời gian khó khăn

Cho vay với thẻ tín dụng

Các tổ chức phát hành thẻ tín dụng xử lý các khoản vay được chấp thuận trước cho chủ thẻ hiện tại của họ trên cơ sở loại thẻ, chi tiêu và trả nợ của họ. Khi chủ thẻ không sử dụng khoản vay này, hạn mức tín dụng của anh ta sẽ giảm theo số tiền đó. Tuy nhiên, một số công ty cho vay cũng cung cấp khoản vay đối với thẻ tín dụng vượt quá giới hạn tín dụng bị xử phạt.

Cho vay cá nhân được chấp thuận trước

Hầu hết các ngân hàng cung cấp các khoản vay cá nhân được chấp thuận trước cho một bộ phận khách hàng chọn lọc, đặc biệt là những người có  mối quan hệ lâu dài với nó. Vì ngân hàng là kho thu nhập của khách hàng, chi tiêu, cam kết EMI, tiết kiệm, sử dụng lao động, v.v., các khoản vay này được giải ngân rất nhanh và không có bất kỳ yêu cầu tài sản thế chấp nào.

Khoản vay một người đủ điều kiện và lãi suất được cung cấp tùy thuộc vào thu nhập của cá nhân, người sử dụng lao động, sự ổn định công việc, nợ hiện tại, lịch sử tín dụng, khả năng trả nợ, v.v.