10 lựa chọn khoản vay sinh nở tốt nhất cho tín dụng xấu (phần 2)

8 Aug    Cho vay cá nhân

4. Tài chính dành riêng cho sinh sản

Bạn có thể tham khảo các gói tài chính dành riêng cho sinh nở từ các tổ chức cho vay trực tuyến.

Một số tổ chức cho vay, chẳng hạn như FertilityFinance.net, chỉ cung cấp kinh phí cho việc điều trị liên quan đến khả năng sinh sản. Họ thường làm việc chặt chẽ với các phòng khám để cấp vốn nhanh, nhưng mức giá có thể cao bằng thẻ tín dụng và một số chỉ hoạt động với các nhà cung cấp chọn lọc.

Các cặp vợ chồng nên so sánh tỷ lệ của bất kỳ nhà tài chính sinh nở nào và hỏi về cách thêm vào khoản vay của bạn, nếu bạn thấy rằng bạn cần thêm các đợt điều trị.

5. Vay từ số 401 (k)

Lựa chọn cho vay ngày càng phổ biến này có một số lợi ích đặc biệt mà không khoản vay nào khác có, bao gồm thực tế là bất kỳ khoản lãi nào bạn phải trả về cơ bản là trả cho chính bạn – quay lại tài khoản 401 (k) của bạn.

Nhưng cũng có một số rủi ro liên quan mà bạn có thể gặp phải, chẳng hạn thuế hoặc phí mà bạn có thể phải chịu và có thể phải chia sẻ thông tin y tế cá nhân của bạn với bộ phận HR của công ty.

Bất kỳ khoản tiền nào được vay thông qua khoản vay 401 (k) cũng phải được thanh toán ngay lập tức (trong vòng 60 ngày) nếu bạn mất việc. Nếu công việc của bạn có bất kỳ nguy cơ nào, đây có thể không phải là lựa chọn tài chính tốt nhất.

6. Đường tín dụng vốn chủ sở hữu

Những khoản vay này không phải là mới, và chúng đã được sử dụng cho tất cả các loại nhu cầu tài chính trong những năm qua. Các khoản vay vốn chủ sở hữu có thể là một trong số những khoản vay dễ dàng nhất để có được, nhưng chúng cũng có một số rủi ro cao nhất.

Về cơ bản, bạn sẽ được cấp một hạn mức tín dụng có thể bằng với tổng số vốn chủ sở hữu nhà (hoặc giá trị của khoản nợ nhà của bạn trừ đi khoản nợ thế chấp). Vốn chủ sở hữu này cũng là tài sản thế chấp. Việc không hoàn trả trong các điều khoản của hợp đồng có thể dẫn đến việc mất nhà.

Với lãi suất thấp và ít cần cung cấp thông tin về các vấn đề cá nhân của bạn, loại hình cho vay này vẫn là một lựa chọn cho những người có khả năng hoàn vốn kịp thời.

Có những loại khoản vay nào?