10 lựa chọn khoản vay sinh nở tốt nhất cho tín dụng xấu (phần 1)

31 Jul    Cho vay cá nhân

Trong một số trường hợp bạn cần một khoản tiền để chuẩn bị cho việc sinh nở. Nếu bạn có tín dụng không tốt thì khoản vay nào thích hợp cho bạn?

1. Cho vay cá nhân

Có lẽ một trong những lựa chọn đầu tiên mà các cặp vợ chồng cân nhắc. Một khoản vay cá nhân là một lựa chọn phổ biến vì khoản vay này thường có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào và thường không yêu cầu bạn phải đặt bất kỳ tài sản thế chấp nào. Mặc dù có thể khó tìm được một khoản vay duy nhất cho toàn bộ quá trình điều trị, các khoản vay cá nhân có thể là một lựa chọn tốt để nếu bạn đã có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ trước đó.

Đối với những người có tín dụng xấu, có thể khó vay được tiền. Tuy bạn vẫn có thể tìm những tổ chức cho vay cá nhân cho người có tín dụng phụ và có thể gửi tiền ngay sau ngày làm việc tiếp theo.

2. Cho vay y tế

Các khoản vay y tế cụ thể để chi trả các khoản chi phí y tế và thường có thể được lấy theo cách tương tự như đăng ký thẻ tín dụng. Bạn có thể tìm được một số tổ chức cung cấp khoản vay y tế giúp những người có tín dụng dưới mức hoàn hảo.

Dòng tín dụng này có thể có nhiều hạn chế trong việc sử dụng. Bạn cần biết các thông tin về điều khoản thanh toán, lãi suất, nơi tín dụng có thể được sử dụng và những thủ tục nào đủ điều kiện để được sử dụng khoản vay. Không phải tất cả các nhà cung cấp đều sử dụng tất cả các loại thẻ tín dụng y tế. Khi đó bạn có thể tham khảo từ bác sĩ/bệnh viện mà bạn thăm khám.

3. Vay từ nhà cung cấp

Rất hiếm khi các phòng khám nơi bạn thăm khám có thể cung cấp các tùy chọn kế hoạch thanh toán cho các cặp vợ chồng cần giúp đỡ chi phí cho các phương pháp điều trị sinh sản của họ. Điều này không phổ biến, nhưng bạn không mất gì cho câu hỏi. Bộ phận tài chính sẽ có thêm thông tin về việc họ sẽ làm việc với bệnh nhân để thực hiện thanh toán và lãi suất của họ (nếu có) sẽ là bao nhiêu.

Khoản vay cá nhân là lựa chọn đầu tiên mà các cặp vợ chồng cân nhắc